Blog / Aktuality

„Dieťa je do istej miery géniom a génius je do istej miery dieťaťom.“ (Arthur Schopenhauer)

Detský výtvarný prejav

V súčasnosti nájdeme množstvo titulov zaoberajúcich sa výtvarným prejavom u deti predškolského veku.

Psychomotorika

Psychomotorika je forma pohybovej aktivity, ktorá je zameraná na prežívanie pohybu.

Čo má vedieť predškolák

Ak budeme dieťa vychovávať podľa sloganu "bezstarostné detstvo", teda detstvo bez zodpovednosti za splnenie jednoduchých úloh

Pre predškolákov,

od konca septembra bude opäť v našej MŠ prebiehať tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Doplnkové aktivity,

všetci naši mackovia škôlkári sa môžu opäť tešiť na našich trénerov - Paťa a Opiho, s ktorými sa počas celého roka budeme venovať pohybovým aktivitám...

September u Macka,

September - teda prvý mesiac nového školského roka - je pre nás mesiacom plným nových podnetov, nových kamarátstiev, nových pozicií vo farebných mackových triedach... Tešíme sa, čo nám začínajúci školský rok prinesie... (: