O nás

Filozofia

V úzkej spolupráci s rodičmi vytvárať pre deti prostredie plné lásky, porozumenia, pohody a stability, ktoré je základom k šťastnému prežitiu ich prvých šiestich rokov života. Prostredie plné hier, podnetov a zážitkov, prostredníctvom ktorých – a vďaka kvalifikovaným a láskavým učiteľkám – sa z bábätiek stávajú samostatné osobnosti a pripravení predškoláci...

Naše korene

Siahajú až do roku 2002, kedy zriaďovateľka stála pri vzniku svojich prvých jasličiek. Na začiatku roku 2012 sme sa zabývali v terajších priestoroch rozľahlej rodinnej vilky pri mestskom parku a následne v roku 2013 sa „narodil“ Macko Macík, a k jasličkám pribudla materská škola. Za sebou máme veľa rokov skúseností a množstvo detských absolventov a ich spokojných rodičov, a pred sebou realizáciu mnohých nápadov, neustále napredovanie a rozvoj nášho detského centra – všetko pre maximálnu spokojnosť detí a rodičov, ktorí nám dali svoju dôveru ...

Náš Macko Macík

Macko Macík ®

 • dostal svoje meno podľa priezviska zriaďovateľky (-:
 • narodil sa do prostredia a podmienok, ktoré dávajú všetky predpoklady pre komplexný telesný aj duševný rozvoj detí
 • je to náš maskot a kamarát
 • je to športovec, a k športu a láske k pohybu, vedie aj nás ostatných
 • drží sa motta: „Prostredníctvom pohybu a športu, v duchu fair-play, k základom poznania seba samého a celého sveta...“

 

Občianske združenie
Občianske združenie Detské centrum U Macka Macíka, pod vedením predsedníčky Ing. Gabriely Macíkovej, je zriaďovateľom detských jaslí aj materskej školy U Macka Macíka.

Dokumenty

Prevádzka

 • Prevádzku detského centra U Macka Macíka tvoria detské jasle (1 trieda) a materská škola (4 triedy).
 • Povolenie na prevádzku bolo detskému centru udelené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
 • Sme tu pre Vás každý pracovný deň v čase od 6.30 h. do 16.45 h.
 • Náš objekt – rozľahlá mestská vila - sa nachádza v bezprostrednej blízkosti historického centra mesta, hneď vedľa mestského parku, pri potoku.
 • K dispozícii sú parkovacie miesta priamo v areáli DC.
 • Súčasťou nášho DC je rozľahlý, uzavretý školský dvor, na ktorom sa nachádza certifikované detské ihrisko, hojdačky, trampolína, veľké pieskovisko, školská biozáhradka a krytá letná terasa. Spevnenú plochu pred vilou (parkovisko) využívame ako dopravné detské ihrisko. Samostatné objekty vo dvore tvorí telocvičňa a bazén so saunou (momentálne mimo prevádzky).
 • V interiéri vily je veľká šatňa, kuchyňa s jedálňou, päť herní, päť spální, hygienické zariadenia, priestory pre zamestnancov a pracovňa. Spolu je to cca 800 m2 úžitkovej plochy.
 • Pre edukačnú činnosť, a niekedy aj pre zábavu, máme k dispozícii tri interaktívne tabule s notebookmi.
 • Celý objekt DC je chránený bezpečnostným aj kamerovým systémom.
 • Pre rodičov detí Macka Macíka sme pre podrobnú informovanosť a zverejňovanie fotografií z aktivít a denných činností v jasličkách a škôlke, vytvorili uzavretú skupinu na sociálnej sieti Facebook.
 • Šírenie chorobnosti v detskom kolektíve eliminujeme aj dezinfekciou prostredia detského centra využívaním germicídneho žiariča a osviežovaním vzduchu vhodnými a kvalitnými esenciálnymi olejmi.

Stravovanie

Strava u Macka Macíka je prispôsobená špecifickým potrebám detí jasličkového a predškolského veku, a podmienkam ich zdravého vývinu. Raňajky a olovranty pripravujeme vo vlastnej réžii, obedy odoberáme od súkromnej školskej kuchyne. Denne dodávame deťom dostatočné množstvo čerstvého ovocia a zeleniny, pitný režim tvorí mlieko a mliečne nápoje, čistá voda, čaje a rôzne prírodné šťavy.

Dodržiavame všeobecne záväzné predpisy v oblasti stravovania. Kladieme dôraz na kvalitu podávaných jedál, dodržiavanie zásad správnej výživy pri príprave a podávaní stravy. Jedálny lístok je vytváraný s dôrazom na frekvenciu používania základných surovín.

V prípade individuálnych stravovacích požiadaviek a potrieb dieťaťa sa väčšinou vždy vieme prispôsobiť.