Detské jasle

Deti sú od narodenia do svojich šiestich rokov veľmi vnímavé a tvárne. Ako špongie nasávajú podnety z okolitého sveta. Vychováva a ovplyvňuje ich všetko, čo ich obklopuje... A preto je nám veľkou cťou, že nám umožňujete zúčastňovať sa na procese rozvoja ich osobností. Robíme maximum, aby sme Vašu dôveru nesklamali!

Niečo o jasličkách

V prístupe k deťom rešpektujeme vek a individualitu každého nášho malého „Macíka“ a snažíme sa v maximálne možnej miere eliminovať stres z odlúčenia od rodičov, ktorý sa prejavuje hlavne v období adaptácie. Vychovávateľky venujú 100% svojho času láskavej starostlivosti o svojich malých zverencov a tak sa deti v krátkom období naučia veľmi veľa: napredujú v rozvoji motoriky, slovnej zásoby, vedia mnoho básničiek a pesničiek, tancujú a všestranne sa rozvíjajú. Odučia sa od plienok či cumlíka, sú podstatne samostatnejšie, a vo väčšine prípadov sa skôr posilní aj ich imunita. Naučia sa správaniu v kolektíve a dodržiavaniu pravidiel... Samozrejme deti nie sú všetky rovnaké, rovnako sa nevyvíjajú, nemajú rovnakú povahu či danosti, alebo rodinné prostredie. Toto všetko rešpektujeme a ku každému nášmu „Macíkovi“ pristupujeme individuálne a hlavne s láskou.

V jasličkách poskytuje Macko Macík starostlivosť detičkám vo veku od 6 mesiacov do 2,5 roka. Kapacita triedy jasličkárov – našich „červených Macíkov“ je 16 detí, a s starajú sa o ne tri opatrovateľky. Jasle sú zaradené v registri poskytovateľov sociálnych služieb.
Jasličky sú sestričkou materskej školy Macka Macíka, preto vo svojej edukačnej činnosti vychádzajú z tém jej školského vzdelávacieho programu. Rozpracované sú vždy na dva týždne a zohľadňujú vekové možnosti detičiek.

Veľkou výhodou nášho zariadenia je možnosť kontinuálneho prechodu detí z detských jaslí do materskej školy. Uchránite ich tak pred stresom zo zmeny, lebo deti sa navzájom poznajú, a čo je najdôležitejšie – poznajú prostredie a celý personál. Sú u nás ako doma...

Denný program

Denný program je prispôsobený veku a individuálnym psychickým a fyzickým potrebám a možnostiam detí.

Rámcový denný režim:

06:30 – 08:30 h. – príchod detí do jaslí, hry a hrové činnosti, raňajky
08:30 – 09:00 h. – spoločná hygiena
(rozvoj hygienických návykov – použitie nočníka, toalety, umytie rúk)
– desiata
najmenšie deti dopoludňajší spánok
09:00 – 09:30 h. – spoločné výchovné aktivity (podľa plánu) / pohybové a relaxačné činnosti (v súlade s vekom a možnosťami detí)
09:30 – 11:00 h. – pobyt a hry vonku
11:00 – 11:45 h. – spoločná hygiena
– obed
11:45 – 14:30 h. – spoločná hygiena pred poobedným odpočinkom
– poobedný odpočinok
najmenšie deti (ktoré spali doobeda) – 11:45 -- 12:30 h. -- hry a hrové činnosti, 12:30 – 14:30 h. – poobedný spánok 
14:30 – 15:00 h. – spoločná hygiena (rozvoj hygienických návykov dieťaťa)
– olovrant
15:00 – 16:00 h. – záujmová činnosť / pohybové a relaxačné činnosti
16:00 – 17:00 h. – hry a hrové činnosti, odchod domov

Doplnkové aktivity

Jasličkárom poskytujeme, okrem bežných denných činností, aj tieto doplnkové aktivity:

Pravidelné:

  • pohybové aktivity zamerané na rozvoj psychomotoriky (s trénerkou, v réžii DC)
  • rytmicko-hudobný krúžok Yamaha „Prvé krôčiky k hudbe“ (s inštruktorkou, za príplatok)
  • angličtina pre najmenších (s lektorkou, za príplatok)
  • jazda na poníkoch v rámci projektu „Koníky naši kamaráti“ (za príplatok)

Príležitostné:

  • tvorivé dielne s rodičmi - jarné, jesenné, zimné
  • oslavy sviatkov - narodeniny, meniny, fašiangy, deň matiek, deň detí, Mikuláš, Vianoce
  • a iné organizované akcie

Cenník

Základný mesačný poplatok za pobyt v detských jasliach (deti do 3 rokov) – ak nie je individuálne dohodnuté inak – je 400 Eur, plus strava 4,40 Eur za deň. Pre bližšie informácie a podmienky nás prosím kontaktujte. Radi si s Vami dohodneme osobné informačné stretnutie.

Formuláre:

Pre získanie formulárov potrebných pre prihlásenie dieťaťa do detských jaslí nás prosím kontaktujte.