Psychomotorika

Psychomotorika je forma pohybovej aktivity, ktorá je zameraná na prežívanie pohybu. Vedie k poznávaniu vlastného tela, okolitého sveta a k zážitkom pohybových aktivít. Na tento účel využíva jednoduché herné činnosti, činnosti s náradím a náčiním, kontaktné prvky a prvky pohybovej muzikoterapie vrátane relaxačných techník.

Hry v psychomotorike umožňujú prejavovať individualitu osobnosti a súčasne zapájajú človeka do kolektívneho cítenia a pútajú jedinca ku kolektívu. Psychomotorické hry sa od bežných hier odlišujú najmä použitím netradičných pomôcok, ale aj tým, že tu niet víťazov ani porazených. Víťazmi sú všetci, ktorí sa týchto hier zúčastnia.

Hry v psychomotorike delíme podľa rôznych kritérií, napr. podľa použitého náradia a náčinia alebo podľa oblasti vnímania: telesná schéma, rovnováha, priestorová orientácia, hmatové vnímanie, optické vnímanie, akustické vnímanie.

Pri realizácii psychomotorických hier a cvičení používame štandardné náčinie, ktoré máme k dispozícii (lopty, švihadlá, kolky, lavičky, žinenky, padák, balóny a podobne), ale aj veci bežnej dennej potreby (kuchynský riad, koberce, deky, plachty, uzávery od PET fliaš, noviny, štipce na bielizeň a iné). Práve tie umožnia deťom ľahšie zvládať pohybové činnosti, ktoré sa budú vyskytovať v ich každodennom živote.

A čo je nesmierne dôležité - pri psychomotorike dochádza k synchronizácia hemisfér a rozvíjaniu LOGICKÉHO UVAŽOVANIA.

PaedDr. Zuzana Birová PhD.