Pripojte sa k nám na facebooku a môžte sledovať aktuálne dianie macka macíka Pripojiť sa na FB

Naša ponuka

Vytvárame prostredie pre deti, s deťmi

Detské jasle

deti milujú toho, kto ich miluje... Vedieť viac

Materská škola

poznávať seba samého a celý svet... Vedieť viac

Náš kolektív


kolektív U Macka Macíka = srdce nášho detského centra!

Celý kolektív

Blog / Aktuality

„Dieťa je do istej miery géniom a génius je do istej miery dieťaťom.“ (Arthur Schopenhauer)

Detský výtvarný prejav

V súčasnosti nájdeme množstvo titulov zaoberajúcich sa výtvarným prejavom u deti predškolského veku.

Psychomotorika

Psychomotorika je forma pohybovej aktivity, ktorá je zameraná na prežívanie pohybu.

Čo má vedieť predškolák

Ak budeme dieťa vychovávať podľa sloganu "bezstarostné detstvo", teda detstvo bez zodpovednosti za splnenie jednoduchých úloh...

Pre predškolákov,

od októbra v našej MŠ prebieha tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Doplnkové aktivity,

vo februári sme sa tešili z návštevy mobilného planetária, z úspešne zvládnutého lyžiarskeho kurzu, fašiangového karnevalu a super noci odvahy...

Marec u Macka,

v marci nás okrem našich pravidelných aktivít čaká návšteva knižnice, rodičovské čítanie, beseda s odborníčkou na detskú psychológiu PhDr. Janou Gottierovou, preventívne vyšetrenie zraku našich mackov, testovanie školskej zrelosti, s predškolákmi návšteva 1.ročníka ZŠ, kurz korčuľovania...
Dozvedieť sa viac

Odoberať novinky

chcem odoberať novinky od Macka Macíka